بخش زیست شناسی دانشگاه شیراز
بخش زیست شناسی دانشگاه شیراز
بخش زیست شناسی دانشگاه شیراز فعالیت خود را قبل از سال ۱۳۴۰ به عنوان بخشی از دانشکده‌ی پزشکی آغاز نمود و پس از آن به عنوان یکی از بخش‌های دانشکده علوم دانشگاه شیراز به فعالیت‌های خود ادامه داد. در حال حاضر پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی در گرایش‌های زیست شناسی گیاهی و جانوری و زیست شناسی سلولی مولکولی و در دوره کارشناسی ارشد در گرایش های فیزیولوژی، سیستماتیک اکولوژی وعلوم سلولی مولکولی  صورت می گیرد. این بخش در حال حاضر دارای ۲۰ عضو هیئت علمی شاغل و ۳ نفر هیئت علمی بازنشسته فعال در گرایش‌های مختلف زیست شناسی است. هم‌اکنون دکتر مصطفی سعادت رئیس بخش زیست شناسی دانشگاه شیراز هستند. زمینه همکاری با بیولوژیسم: همکاری در زمینه برگزاری دوره های آموزشی