دوره آموزشی Real-time PCR

قیمت دوره : ۷۵۰.۰۰۰ بصورت نقدی, ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان بصورت قسطی

16
750,000 تومان
دوره جامع زیست شناسی سلولی و مولکولی
22%
تخفیف

دوره جامع زیست شناسی سلولی و مولکولی

مدرس دوره جامع زیست شناسی سلولی و مولکولی : • دکتر یوسف سفیدی هریس دانش‌آموخته دکتری تخصصی علوم سلولی و…

37
3,500,000 تومان

دوره جامع زیست شناسی مولکولی

سرفصل های دوره : همانندسازی مکانیسم های ترمیم و نوترکیبی DNA ساختار ژن، رونویسی، پردازش و پیرایش سنتز پروتئین تنظیم…

10
1,000,000 تومان