دوره جامع بررسی کم‌خونی ها و مهارت های تشخیص و تفسیر آزمایشگاهی
50%
تخفیف

دوره جامع بررسی کم‌خونی ها

دوره جامع بررسی کم‌خونی ها و مهارت های تشخیص و تفسیر آزمایشگاهی سرفصل های دوره : ۱. متابولیسم آهن و…

350,000 تومان