کارگاه آشنایی با کاربردهای هوش مصنوعی در بیومدیکال ساینس
54%
تخفیف

کارگاه آشنایی با کاربردهای هوش مصنوعی در بیومدیکال ساینس

اساتید کارگاه آشنایی با کاربردهای هوش مصنوعی در بیومدیکال ساینس • دکتر زهره عظیمی فر دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه…

600,000 تومان