کارگاه آشنایی با کاربردهای هوش مصنوعی در بیومدیکال ساینس

اساتید کارگاه آشنایی با کاربردهای هوش مصنوعی در بیومدیکال ساینس • دکتر زهره عظیمی فر دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه…

480,000 تومان

کارگاه آموزشی اصول و کاربرد HPLC

استاد کارگاه آموزشی اصول و کاربرد HPLC فاطمه حسنی‌نژاد – کارشناسی ارشد بیوشیمی دانشگاه شیراز – سه سال سابقه کار…

1,500,000 تومان

کارگاه آموزشی اصول و کاربرد رامان کانفوکال

اساتید دوره: دکتر امین صفایی / دکتر مرجان جعفری – سه سال سابقه کار با دستگاه زمان برگزاری: پنجشنبه ۳…

1,500,000 تومان

کارگاه آموزشی اصول و کاربرد کروماتوگرافی یونی

استاد دوره: دکتر وحیده شیخی – سه سال سابقه کار با دستگاه زمان برگزاری: پنجشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۱ کارگاه یک…

1,500,000 تومان