دوره بیوانفورماتیک مقدماتی با مدرک معتبر

استاد دوره بیوانفورماتیک مقدماتی : • دکتر نازنین حسین خان دکترای بیوانفورماتیک از دانشگاه تهران عضو هیئت علمی پژوهشکده غدد…

0
1,000,000 تومان

کارگاه طراحی پرایمر (رایگان)

طراحی پرایمر چیست ؟   پرایمر در زیست‌شناسی مولکولی، یک رشته کوتاه از اسید نوکلئیک است که به عنوان نقطه…

513
رایگان!