کارگاه آموزشی اصول و کاربرد HPLC

استاد کارگاه آموزشی اصول و کاربرد HPLC فاطمه حسنی‌نژاد – کارشناسی ارشد بیوشیمی دانشگاه شیراز – سه سال سابقه کار…

1,500,000 تومان

کارگاه آموزشی اصول و کاربرد رامان کانفوکال

اساتید دوره: دکتر امین صفایی / دکتر مرجان جعفری – سه سال سابقه کار با دستگاه زمان برگزاری: پنجشنبه ۳…

1,500,000 تومان