کارگاه تفسیر گراف ها و پارامترهای دستگاه های هماتولوژی

قیمت بدون گواهی شرکت در دوره: ۲۰۰.۰۰۰ تومان

قیمت با گواهی شرکت در دوره: ۲۵۰.۰۰۰ تومان

53
250,000 تومان

کارگاه آموزشی اصول و کاربرد HPLC

استاد کارگاه آموزشی اصول و کاربرد HPLC فاطمه حسنی‌نژاد – کارشناسی ارشد بیوشیمی دانشگاه شیراز – سه سال سابقه کار…

0
1,500,000 تومان

کارگاه آموزشی اصول و کاربرد رامان کانفوکال

اساتید دوره: دکتر امین صفایی / دکتر مرجان جعفری – سه سال سابقه کار با دستگاه زمان برگزاری: پنجشنبه ۳…

1
1,500,000 تومان