دوره جامع ژنتیک پایه
50%
تخفیف

دوره جامع ژنتیک پایه

شما در تمام طول دوره می توانید از پشتیبانی علمی توسط استاد دوره بهره مند شوید.

300,000 تومان