0 رأی
0 پاسخ می دهد
نمای 668
با سلام گذروندن این دورهها مدذکشون برای رزومه اپالی مناسب هست؟مدرک بین المللی هست؟  
نمایش نتایج 1