0
0

داشتن گواهی میتونه به عنوان یک نقطه مثبت در رزومه شما مطرح باشه. به خصوص درباره مباحث پیشرفته تر که لازم به ارائه مدرک برای نشان دادن مسلط یا آشنا بودن به یک موضوع خاص است، اهمیت گواهی معتبر نمایان تر می شود که با گواهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز این اعتبار تضمین شده است. هر چند که ارائه گواهی بدون تسلط بر موضوع کارگاه کار بیهوده ایست و توصیه می شود حتما مطالب کارگاه را به خوبی بیاموزید.

نمایش نتایج 1
جواب شما

لطفاً برای ارسال ابتدا .