0
0

دکتر یوسف سفیدی هریس، دانشجوی دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی از دانشگاه شیراز، از محققین جوان و فعال هستند که فعالیت های زیادی در زمینه آموزش و پژوهش داشته اند. وی دوره کارشناسی خود را در دانشگاه اصفهان و در رشته میکروبیولوژی به اتمام رساند. سپس در دانشگاه آزاد زنجان، تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی ارشد پیگیری کرد و در حال حاضر در حال دفاع از رساله دکتری خود در دانشگاه شیراز و در رشته علوم سلولی و مولکولی است.
از دستاوردهای وی تالیف بیش از ۲۰ مقاله ISI و کنفرانسی به زبان های فارسی و انگلیسی است.
دکتر سفیدی تا به حال بیش از ۱۰ کارگاه و دوره در زمینه های مختلف برگزار کرده است.

نمایش نتایج 1
جواب شما

لطفاً برای ارسال ابتدا .