0
0

بله، شما در طول دوره و حتی بعد از اتمام دوره می توانید از پشتیبانی علمی دکتر سفیدی بهره مند شوید. تمام سوالاتتان را می توانید از ایشان در گروه واتسپی که تشکیل می شود بپرسید. همچنین در صورت نیاز کلاس های تکمیلی آنلاین نیز برای شما دانشجویان تشکیل خواهد شد تا هیچ ابهامی برای شما باقی نماند.

نمایش نتایج 1
جواب شما

لطفاً برای ارسال ابتدا .