0
0

بله، این دوره از طرف کمپانی CellMedEx فرانسه مورد تایید است و گواهی های دوره توسط این شرکت فرانسوی آماده می شود. CellMedEx یک شرکت بیوتکنولوژی زیرمجموعه موسسه تحقیقات پزشکی فرانسه است. این شرکت هم در حوزه تولید محصولات بیوتک فعالیت دارد و هم در زمینه آموزش. گواهی این دوره می تواند به شما کمک زیادی در زمینه بهبود وضعیت رزومه تان کند.

نمایش نتایج 1
جواب شما

لطفاً برای ارسال ابتدا .