0
0

دوره ی جامع ژنتیک بیولوژیسم طوری طراحی شده که نیازهای گروه های مختلفی از دانشجوها را براورده میکند و برای افراد زیر، بهترین گزینه است:
۱. دانشجوهای ارشد و دکترا: دانشجویان ارشد و دکترایی که برای شروع فعالیت خود به اطلاعات این درس نیاز دارند.
۲. کنکوری ها: افراد متقاضی کنکور وزارت علوم یا بهداشت که می خواهند مباحث این درس را عمیقا یاد بگیرند.
۳. دانشجوهای کارشناسی: دانشجویان کارشناسی که می خواهند در این حوزه اطلاعاتی فراتر از سطح دانشگاه کسب کنند اما وقت یا توان خواندن کتاب های رفرنس ثقیل را ندارند.
۴. المپیادی ها: افراد متقاضی شرکت در المپیاد های دانش آموزی و دانشجویی

نمایش نتایج 1
جواب شما

لطفاً برای ارسال ابتدا .