0
0

مخاطبان اصلی این کارگاه دانشجویان رشته های مهندسی و علوم کامپیوتر، گرایش های زیست شناسی، علوم آزمایشگاهی، داروسازی، پزشکی، رادیولوژی و سایر رشته های مرتبط با رشته های علوم زیستی و علوم پزشکی است. در عین حال علاقه مند به بحث هایی مانند سرطان، سلول های بنیادی و هوش مصنوعی می توانند در این کارگاه شرکت کنند.

نمایش نتایج 1
جواب شما

لطفاً برای ارسال ابتدا .