بوت کمپ تربیت پژوهشگر (دوره عملی نگارش و چاپ مقاله)

مدرس بوت کمپ تربیت پژوهشگر : دکتر امیرتاج بخش دکتری تخصصی پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مدیرداخلی شرکت دانش…

1,000,000 تومان

دوره آموزش کاربردی مقاله نویسی (از انتخاب موضوع تا چاپ نهایی مقاله)

مدرس دوره آموزش کاربردی مقاله نویسی دکتر امیرتاج بخش دکتری تخصصی پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مدیر داخلی شرکت…

600,000 تومان
50%
تخفیف

دوره آموزشی بیوتکنولوژی حیوانی

سرفصل های بیوتکنولوژی حیوانی آشنایی با بیوتکنولوژی حیوانی و اهمیت آن در صنعت طراحی، تولید و کاربرد واکسن های نوترکیب…

50,000 تومان

دوره آموزشی بیوتکنولوژی گیاهی و کشاورزی

تاریخ برگزاری: روزهای پنج شنبه و جمعه ۷ و ۸ مهر ۱۴۰۱ ساعت برگزاری: ۱۷تا۲۱ طول دوره: ۸ ساعت  …

200,000 تومان

دوره آموزشی بیوتکنولوژی محیط زیست

تاریخ برگزاری: روزهای پنج شنبه و جمعه ۳۱ شهریور و ۱ مهر ۱۴۰۱ ساعت برگزاری: ۱۷تا۲۱ طول دوره: ۸ ساعت…

200,000 تومان

دوره آموزشی بیوتکنولوژی میکروبی

تاریخ برگزاری: روزهای پنج شنبه و جمعه ۲۴ و ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ ساعت برگزاری: ۱۷تا۲۱ طول دوره: ۸ ساعت سرفصل…

200,000 تومان

دوره جامع بررسی کم‌خونی ها

دوره جامع بررسی کم‌خونی ها و مهارت های تشخیص و تفسیر آزمایشگاهی سرفصل های دوره : ۱. متابولیسم آهن و…

700,000 تومان

دوره جامع ایمنی شناسی (رایگان)

استاد: خانم مریم ضرابی دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ایمنی‌شناسی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز و رتبه ۵۰ کنکور ارشد وزارت…

رایگان!