بوت کمپ تربیت پژوهشگر (دوره عملی نگارش و چاپ مقاله)

مدرس بوت کمپ تربیت پژوهشگر : دکتر امیرتاج بخش دکتری تخصصی پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مدیرداخلی شرکت دانش…

0
1,000,000 تومان

دوره آموزش کاربردی مقاله نویسی (از انتخاب موضوع تا چاپ نهایی مقاله)

مدرس دوره آموزش کاربردی مقاله نویسی دکتر امیرتاج بخش دکتری تخصصی پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مدیر داخلی شرکت…

5
1,500,000 تومان

دوره آموزشی Real-time PCR

قیمت دوره : ۷۵۰.۰۰۰ بصورت نقدی, ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان بصورت قسطی

16
750,000 تومان

دوره آموزشی بیوتکنولوژی حیوانی

سرفصل های بیوتکنولوژی حیوانی آشنایی با بیوتکنولوژی حیوانی و اهمیت آن در صنعت طراحی، تولید و کاربرد واکسن های نوترکیب…

1
305,000 تومان

دوره آموزشی بیوتکنولوژی گیاهی و کشاورزی

تاریخ برگزاری: روزهای پنج شنبه و جمعه ۷ و ۸ مهر ۱۴۰۱ ساعت برگزاری: ۱۷تا۲۱ طول دوره: ۸ ساعت  …

1
610,000 تومان

دوره آموزشی بیوتکنولوژی محیط زیست

طول دوره: ۸ ساعت سرفصل ها پنل بیوتکنولوژی محیط زیست : کاربرد بیوتکنولوژی در محیط زیست تصفیه بیولوژیکی آلاینده ها…

3
610,000 تومان

دوره آموزشی بیوتکنولوژی میکروبی

طول دوره: ۸ ساعت سرفصل ها پنل بیوتکنولوژی میکروبی : مراحل تدوین طرح کسب و کار مراحل اجرایی و قانونی…

3
610,000 تومان

دوره بیوانفورماتیک مقدماتی با مدرک معتبر

استاد دوره بیوانفورماتیک مقدماتی : • دکتر نازنین حسین خان دکترای بیوانفورماتیک از دانشگاه تهران عضو هیئت علمی پژوهشکده غدد…

0
1,000,000 تومان