بیوتکنولوژی حیوانی

سرفصل های بیوتکنولوژی حیوانی آشنایی با بیوتکنولوژی حیوانی و اهمیت آن در صنعت طراحی، تولید و کاربرد واکسن های نوترکیب…

100,000 تومان

بیوتکنولوژی گیاهی و کشاورزی

تاریخ برگزاری: روزهای پنج شنبه و جمعه ۷ و ۸ مهر ۱۴۰۱ ساعت برگزاری: ۱۷تا۲۱ طول دوره: ۸ ساعت  …

200,000 تومان

بیوتکنولوژی محیط زیست

تاریخ برگزاری: روزهای پنج شنبه و جمعه ۳۱ شهریور و ۱ مهر ۱۴۰۱ ساعت برگزاری: ۱۷تا۲۱ طول دوره: ۸ ساعت…

200,000 تومان

بیوتکنولوژی میکروبی

تاریخ برگزاری: روزهای پنج شنبه و جمعه ۲۴ و ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ ساعت برگزاری: ۱۷تا۲۱ طول دوره: ۸ ساعت سرفصل…

200,000 تومان
دوره جامع بررسی کم‌خونی ها و مهارت های تشخیص و تفسیر آزمایشگاهی
50%
تخفیف

دوره جامع بررسی کم‌خونی ها

دوره جامع بررسی کم‌خونی ها و مهارت های تشخیص و تفسیر آزمایشگاهی سرفصل های دوره : ۱. متابولیسم آهن و…

350,000 تومان
ایمنی شناسی دوره جامع
50%
تخفیف

دوره جامع ایمنی شناسی

استاد: خانم مریم ضرابیدانش‌آموخته کارشناسی ارشد ایمنی‌شناسی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز و رتبه ۵۰ کنکور ارشد وزارت بهداشتطول…

200,000 تومان
دوره جامع زیست شناسی سلولی
32%
تخفیف

دوره جامع زیست شناسی سلولی

این دوره برای چه کسانی طراحی شده است؟ دوره ی جامع زیست شناسی سلولی بیولوژیسم طوری طراحی شده که نیازهای…

750,000 تومان
دوره جامع زیست شناسی مولکولی
35%
تخفیف

دوره جامع زیست شناسی مولکولی

سرفصل های دوره : همانندسازی مکانیسم های ترمیم و نوترکیبی DNA ساختار ژن، رونویسی، پردازش و پیرایش سنتز پروتئین تنظیم…

650,000 تومان