دکتری تخصصی پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مدیرداخلی شرکت دانش بنیان بیوپلاسما
پژوهشگر، فناور و مخترع حوزه سلامت
چاپ بیش از ۶۰ مقاله بین المللی با ایمپکت بالا
داور مقالات بین المللی