دکتر امین رمضانی

دکتر امین رمضانی

بیوگرافی استاد

دکتر امین رمضانی دکترای خود را در سال۲۰۱۷ در رشته‌ی بیوتکنولوژی پزشکی اخذ کردند و در حال حاضر استادیار گروه بیوتکنولوژی دانشگاه شیراز هستند. ایشان در طرح‌های تحقیقاتی مختلفی در زمینه‌های دارویی و مولکولی شرکت داشته و مقالات متعددی در مجلات علمی معتبر به چاپ رسانده اند.