دکتر نازنین حسین خان

دکتر نازنین حسین خان

بیوگرافی استاد

دکتر نازنین حسین خان فارغ التحصیل رشته بیوانفورماتیک از مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران و در حال حاضر استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند. همچنین ایشان استاد مدعو دانشگاه های علوم پزشکی تهران، تربیت مدرس و امیرکبیر هستند. ایشان تا کنون مقالاتی در زمینه های میکروبیولوژی و سرطان در مجلات معتبر علمی منتشر کرده اند.