زهرا نصاب زاده

زهرا نصاب زاده

بیوگرافی استاد

زهرا نصاب زاده، فارغ التحصیل ارشد رشته ژنتیک مولکولی از دانشگاه اصفهان هستند و  مدرک کارشناسی خود را با رتبه ۱ از دانشگاه شیراز در رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی دریافت کردند. ایشان تاکنون در زمینه‌های تحقیقاتی تشخیص و جداسازی باکتریهای گرمادوست، عوامل ژنتیکی موثر در ناباروری مردان و همچنین استفاده از سیستم کریسپر در تشخیص ویروس کرونا فعالیت داشته و دارای ۶ ژن ثبت شده در پایگاه داده GenBank NCBI هستند.