میثم میرهاشمی

میثم میرهاشمی

بیوگرافی استاد

جناب آقای میثم میرهاشمی فارغ التحصیل کارشناسی زیست شناسی سلولی مولکولی از دانشگاه شیراز و ورودی۹۷ کارشناسی‌ارشد میکروبیولوژی دانشگاه تهران با رتبه۳ می‌باشند. ایشان مسئول بخش ژنتیک در آزمایشگاه بیمارستان فیروزگر و بیمارستان محب مهر و تکنسیت آزمایشگاه ویروس شناسی کیوان هستند.

ایشان زمینه‌های تحقیقاتی مختلفی همچون:

میکروبیوم و بیماری، میکروبیوم محیطی، ژئومیکروبیولوژی، اکسترموفیل، آرکی ها دارند.

طرح های تحقیقاتی انجام شده :

  • اثر عصاره هیدروالکلی زرشک بر اثرات مخرب سیس پلاتین بر کلیه و کبد 
  • جداسازی باکتری های ترموفیل از چشمه های آب گرم بوشهر