دکتر ندا مفتون آزاد

دکتر ندا مفتون آزاد

بیوگرافی استاد

دکتر ندا مفتون آزاد، دانشیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، از محققین و صنعت گران به نام در حوزه صنایع غذایی هستند.ایشان مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه شیراز و در رشته صنایع غذایی دریافت کردند. در مقطع دکتری در همین رشته و در گرایش تکنولوژی¬های پس از برداشت میوه¬ها و سبزی¬ها، پایان نامه خود را در دانشگاه مک گیل کانادا دفاع کردند.
از ایشان تا به حال ۵۶ مقاله چاپ شده و در حال حاضر بیش از ۱۳۰۰ ارجاع به این مقالات داده شده. H-index دکتر مفتون آزاد ۱۷ است.

دانلود رزومه استاد

دوره های ارائه شده توسط این مدرس

۱. دوره آنلاین مقاله نویسی جامع (بهمن و اسفند ۱۳۹۹)
۲. دوره آفلاین رایگان مقاله نویسی جامع