مریم ضرابی

بیوگرافی استاد

خانم مریم ضرابی، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز هستند. ایشان در طول مدت فعالیت پژوهشی خود، بیش از ۷ مقاله نوشته اند. خانم ضرابی، مقطع کارشناسی خود را از رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی از دانشگاه اصفهان اخذ کردند و در سال ۱۳۹۸ از رشته ایمنی شناسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارغ التحصیل شدند.

دوره هایی که با تدریس خانم ضرابی توسط بیولوژیسم برگزار شده: 

۱. دوره آنلاین مبانی ایمنی شناسی (بهمن و اسفند ۱۳۹۹)‌

دوره های ارائه شده توسط این مدرس