دکتر کامران منصوری

دکتر کامران منصوری

بیوگرافی استاد

استاد این دوره. دکتر کامران منصوری هستن که مدرک دکترای پزشکی مولکولی از دانشگاه پزشکی تهران دارند. ایشان استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه هستن و همچنین رئیس مرکز تحقیقات پزشکی و زیستی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نیز هستند. دکتر منصوری از محققین و صنعت‌گران به نام در حوزه‌ی پزشکی مولکولی هستند. ایشان مدرک کارشناسی خود را در رشته تکنولوژی پزشکی در دانشگاه اهواز دریافت کردند و مدرک کارشناسی ارشد را نیز در رشته‌ی هماتولوژی در دانشگاه تربیت مدرس تهران دریافت کردند. ایشان مدرک دکترای خود را در رشته‌ی پزشکی مولکولی از دانشگاه علوم پزشکی تهران دریافت کردند و جز معدود افراد سرشناس این رشته در کشور هستند. برای درک بهتر جایگاه. سواد و رتبه‌ی علمی ایشان, اگه یه سر به سایت «گوگل اسکولار» بزنین و اسم اینشون رو جست‌وجو کنین» می‌بینین که H-index ایشان ۳۱ است و به مقالات ایشان حدود ۳۰۰۰ هزار بار ارجاع صورت گرفته.