محمدحسین سبزواری

محمد حسین سبزواری

بیوگرافی استاد

آقای محمدحسین سبزواری دانش آموخته‌ی کارشناسی زیست شناسی جانوری از دانشگاه قم و ورودی۹۹ رشته ی زیست شناسی سلولی مولکولی دانشگاه شیراز با رتبه‌ی ۳۱ هستند.

ایشان سابقه‌ی درخشانی در تدریس دروس تخصصی دانشگاهی و کنکوری دارند و در حوزه‌های سرطان، بیوانفورماتیک و برنامه‌نویسی مشغول به پژوهش و فعالیت می‌باشند.