دکتر زرین مینوچهر مدرک کارشناسی خود را در سال۱۹۸۹ در رشته ی میکروبیولوژی از دانشگاه اصفهان اخذ کردند و پس آن به تحصیل بیوفیزیک در مقاطع ارشد و دکترا در دانشگاه تهران پرداختند. ایشان اولین زن ایرانی هستند که موفق به اخذ دکترای بیوفیزیک شده اند. ایشان هم اکنون عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی، مسئول آزمایشگاه بیوانفورماتیک و ادیتور ژورنال های معتبر در زمینه ی بیوانفورماتیک می‌باشند. دانلود رزومه