مینی دوره ابزارهای مطالعه سلول

سرفصل های این دوره مناسب داوطلبان کنکورهای ارشد وزارت علوم و بهداشت می باشد.

100,000 تومان

مینی دوره‌ اسکلت سلولی

سرفصل های این دوره مناسب داوطلبان کنکورهای ارشد وزارت علوم و بهداشت می باشد.

200,000 تومان

مینی دوره غشاهای بیولوژیکی

سرفصل های این دوره مناسب داوطلبان کنکورهای ارشد وزارت علوم و بهداشت می باشد.

170,000 تومان

مینی دوره مبانی ایمنی شناسی ۱

سرفصل های این دوره مناسب داوطلبان کنکورهای ارشد وزارت علوم و بهداشت می باشد.

رایگان!

مینی دوره مبانی ایمنی شناسی ۲

سرفصل های این دوره مناسب داوطلبان کنکورهای ارشد وزارت علوم و بهداشت می باشد.

رایگان!

مینی دوره مهندسی ژنتیک پیشرفته ۱

در امتحان کورس جامع مهندسی ژنتیک شرکت کنید و سرتیفیکیت خود را دریافت کنید.

260,000 تومان

مینی دوره مهندسی ژنتیک پیشرفته ۲

سه مینی دوره مهندسی ژنتیک مقدماتی، پیشرفته ۱ و ۲ را بگذرانید.

260,000 تومان

مینی دوره مهندسی ژنتیک مقدماتی

برای دریافت سرتیفکیت شما باید سه مینی دوره مهندسی ژنتیک مقدماتی، پیشرفته۱و۲ را گذرانده باشید.

240,000 تومان