ایمنی شناسی دوره جامع
50%
تخفیف

دوره جامع ایمنی شناسی

استاد: خانم مریم ضرابیدانش‌آموخته کارشناسی ارشد ایمنی‌شناسی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز و رتبه ۵۰ کنکور ارشد وزارت بهداشتطول…

200,000 تومان

مینی دوره مبانی ایمنی شناسی ۱

سرفصل های این دوره مناسب داوطلبان کنکورهای ارشد وزارت علوم و بهداشت می باشد.

209,000 تومان

مینی دوره مبانی ایمنی شناسی ۲

سرفصل های این دوره مناسب داوطلبان کنکورهای ارشد وزارت علوم و بهداشت می باشد.

209,000 تومان